Bereikbaarheid
Zone vaccinatiecentrum - bewoners- routes - parkeren

header_website.png

Bereikbaarheid

Kom je met de wagen naar het vaccinatiecentrum?
Klik dan hier voor meer informatie.

Kom je met het openbaar vervoer naar het vaccinatiecentrum?
Klik dan hier voor meer informatie.

Kom je te voet of met de fiets naar het vaccinatiecentrum?
Klik dan hier voor meer informatie.​

Zone vaccinatiecentrum

​De omgeving van het vaccinatiecentrum, het Minderbroedersplein en de Minderbroedersstraat,is enkel toegankelijk voor mensen die een afspraak hebben voor hun COVID-19 vaccinatie. Hier geldt een enkele richting voor het verkeer van de Luikerstraat via de Minderbroedersstraat naar de parking op het Minderbroedersplein. De toegang is verboden voor andere automobilisten.
Opgelet: vanaf maandag 23 augustus wordt het Minderbroedersplein niet meer gebruikt als parking van het vaccinatiecentrum. Bezoekers kunnen gratis terecht in parking Centrum / Clockhempoort.

Bewoners


Bewoners van de Minderbroedersstraat en het Minderbroedersplein zullen met een bewonerskaart toegang krijgen tot hun parkeergarages. Bovendien zal de parking van het Cultuurcentrum De Bogaard exclusief gebruikt kunnen worden door de bewoners met een Bewonerskaart. Zij ontvangen een doorgangsbewijs om deze parking via de Minderbroedersstraat te bereiken.

Kiss & ride + taxi

In de Minderbroedersstraat, vlak bij de ingang, is een kiss & ride-zone voorzien voor taxi's.